Ballistics and BFF's

17/07/2017 - 13:32

Villa wordt overgeplaatst naar een ander district. Samen met haar nieuwe partner onderzoekt ze de dood van een tandarts met connecties in het drugsmilieu. Rosewood vermoedt dat Villa's partner meer weet dan hij laat uitschijnen.