Monroe

Monroe is een Wesen, een mythisch, bovennatuurlijk wezen dat de aarde rondzwerft en zich voordoet als mens. Hij is een Blutbad, een wolf-achtig wezen, maar ziet eruit als een 30'er voor iedereen, behalve Grimms.

Hij komt voor het eerst in contact met Nick Burkhardt tijdens een onderzoek naar vermiste kinderen, waarin hij een verdachte is. Wanneer hij niet schuldig blijkt te zijn, worden Monroe en Nick kennissen, en later vrienden. Monroe is Nick's bron van informatie als het gaat omtrent Wesens.