Go

13/09/2016 - 08:42

Een gevaarlijke opdracht leidt ertoe dat een aantal rekruten naar huis moet; Alex blijft haar best doen om haar naam te zuiveren en treft Raina en Nimah. Dat levert haar meer vragen dan antwoorden op.